הכן זכויותיך לקיץ
 
סיום שנת הלימודים:
במסגרות של החינוך הרגיל, גם במקרים של ילדים משולבים בחינוך הרגיל, שנת הלימודים מסתיימת ב- 30.6.13.
לעמת זאת, ילדים שזכאים להארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד (גני חינוך מיוחד, בתי"ס לחינוך מיוחד, כיתות לחינוך מיוחד – קוד 06 ללקויות מורכבות בבי"ס רגיל), שנת הלימודים תסתיים ב – 9.8.13.
שימו לב – כי בתקופה שבין 30.6.13 ועד 9.8.13 הפעילות בביה"ס מתקיימת, לרוב, ללא מורות וללא צוות פרא רפואי.
 
 
סייעות בזמן חופשת הקיץ:
 
ü      תלמידים המשולבים בחינוך הרגיל, הזכאים לסייעת במהלך שנת הלימודים, זכאותם זו נמשכת גם בקייטנה, מכיוון שהזכאות לסייעת הינה ל -12 חודשים בשנה.
ü      הזכאות הינה בהתאם לשעות הסייעת המאושרות.
ü      על מנת להיעזר בסייעת בזמן קייטנה, חובה שהקייטנה תהיה מוכרת ע"י משרד החינוך ובפיקוחו.
ü      משרד החינוך ממליץ שהסייעת המלווה את הילד בקייטנה, תהיה אותה הסייעת המלווה אותו לאורך שנת הלימודים, אם זה מתאפשר.
 
 
הסעות בזמן חופשת הקיץ:
 
ü      במקרים בהם אושרה הארכת שנת לימודים (במסגרת החינוך מיוחד שפורטו לעיל), משרד החינוך ממשיך להסיע באופן אוטומטי את התלמידים הזכאים. אגף ההסעות במשרד החינוך אינו מממן בכלל הסעות לקייטנות. במקרה של הארכת שנת לימודים בחינוך המיוחד, הרי שמדובר בשנת לימודים ולא בקייטנה, ולכן ההסעות ממשיכות כרגיל.
 
ü      תלמידים המשולבים בחינוך הרגיל, אינם זכאים להסעות לקייטנות / ביה"ס לאחר תום שנת הלימודים, שכן המסגרת בה לומדים כל השנה סיימה את פעילותה בחודש יוני.
 
 
סבסוד קייטנות למאובחנים עם אוטיזם:
 
החל מיולי 2012, יוכלו ילדים עם אוטיזם הלומדים במסגרות רגילות במערכת החינוך ("חינוך משולב") ליהנות מסבסוד בסך 500 ש"ח לילד עבור השתתפות בקייטנות "רגילות" שמפעיל השלטון המקומי בחודשי הקיץ. עד כה, היו אותם ילדים זכאים לסבסוד רק עבור קייטנות של החינוך המיוחד גם אם למדו במהלך השנה בבית ספר "רגיל". כתוצאה מכך נאלצו הורים שהיו מעוניינים להמשיך ולשלב את ילדיהם עם חבריהם מבית הספר לשלם על הקייטנות "הרגילות" מכיסם הפרטי.
 
בירור שנעשה מול מפקחי השיקום והפיגור במשרד הרווחה, עלה כי אין הסדר דומה גם לאוכלוסיות אלה.
 
 
 
 

  • Sponsores By:
  • בינת מערכות תוכנה
  • אינטרנט בינת
  • GoLinks
  • Davit
  • קרן
  • קרן