פרוייקט בנייה אינו יכול להסתיים בהצלחה ללא קבלת טופס 4 מהרשות המקומית, שמהווה למעשה את היתר האכלוס הרשמי. ללא טופס זה לא ניתן לחבר את המבנה לקווי המים, החשמל וצנרת הביוב, וזאת על מנת למנוע מצבים של אכלוס מבנים שחרגו מהתוכנית המקורית או שהם סובלים מליקויים בטיחותיים חמורים. מהם האישורים שיש להשיג על מנת לקבל את היתר האכלוס ומה עושים כאשר מתגלה בעיה? להלן המידע.

בשביל מה צריך את טופס היתר אכלוס?

הכוונה העיקרית של טופס 4 היא דאגה לאזרחים בכך שלא יאוכלס מבנה שאינו ראוי לכך מבחינה בטיחותית. לשם כך יש לבנות את המבנה ע"פ כל אמות המידה המקובלות ולהיצמד לתוכנית האדריכלית ותוכניתו של הקונסטרוקטור. זוהי הסיבה מדוע ישנה חשיבות רבה לכניסה לפרוייקט בנייה יחד עם חברת הנדסה מקצועית ולא להסתמך על חובבנים ויזמים למיניהם.

מבחינה בטיחותית יש לצרף לבקשה לקבלת הטופס אישור של מהנדס בניין מורשה, תוצאות בדיקה באשר לחוזק המבנה, אישור ממכון התקנים לגבי תקינותו של הממ"ד ואישור מחברת הגז. במקרים מסויימים נדרש אישור גם של יועץ נגישות שבדק ומצא כי המקום נגיש לנכים.

מהם התנאים לקבלת הטופס?

כל פרוייקט בנייה מחייב קבלת היתר בטרם הוא יוצא לדרכו. היתר הבנייה הוא זה שקובע למעשה האם התוכנית האדריכלית מאושרת בהתאם לזכויות בפועל. בתום הבנייה, ורגע לפני שמאכלסים את המבנה, הרשות המקומית צריכה לוודא כי הבנייה אכן התבצעה על פי כל ההיתרים שניתנו וכי לא בוצעו חריגות בנייה כלשהן. אלו למעשה התנאים לקבלת טופס 4.

הטופס עצמו יינתן רק לאחר שהאדריכל יחתום על סיום הפרוייקט ותתבצע מדידה בפועל של המבנה על מנת להראות כי ישנה התאמה לתוכנית. בנוסף, טרם קבלת ההיתר מגיע למקום סיור מטעם הרשות המקומית על מנת לבדוק כי לא בוצעו תוספות בנייה שלא הוזכרו בהיתר (למשל, חניה מקורה, פרגולה וכו') וכמו כן, האם פונתה פסולת הבניין מהמקום.

התקשרות עם חברת הנדסה מקצועית תאפשר לכם לעבור את תהליך הבירוקרטי הזה בצורה נכונה ולקבל את טופס ה-4 במהרה. גם אם במקרה תתגלה חריגה כלשהי במהלך הבדיקה, עצם ההתקשרות עם חברה מובילה תאפשר לכם לטפל בעניין על הצד הטוב ביותר, ולקבל את טופס היתר האכלוס בהקדם.

ויצמן אדריכלות והנדסה – משרד אדריכלות מומלץ – קבלת היתרי בניה וטפסי 4 בצורה מהירה ויעילה

www.waissman.co.il