מינוף נכסים – הגדלת הון עצמי בצורה משמעותית בזמן קצר יחסית

מינוף פיננסי זאת פעולה שיכולה לגרום לבעלי הון עצמי מסוים , אם הכל מסתדר כשורה, להגדיל אותו בצורה משמעותית בזמן קצר יחסית. לצורך הדוגמה, בנאדם עם הון עצמי של 100,000 ₪ רוכש נכס נדלן במיליון ₪. כרגע יש לו נכס בשווי מיליון ₪ ומהצד השני הוא שם הון עצמי של 100,000 ₪ והלוואה של 900,000Continue reading מינוף נכסים – הגדלת הון עצמי בצורה משמעותית בזמן קצר יחסית